Ota yhteyttä
kapak@kapak.fi

Teresa Kemppi-Vasama: Vauhtia ja voimaa digitalisaatioon

Teresa_Kemppi-Vasama

Yrityksiin kohdistuvat valtiolliset innovaatio- ja kehitystuet aiheuttavat kipakkaa keskustelua. Joidenkin mielestä rahaa ei jaeta riittävästi ja yritysten innovaatiovauhti hiipuu siksi. Toisten mielestä mitään rahaa ei edes pitäisi jakaa, sillä se vääristää kilpailua. Ja jos jaetaan, niin painopisteet ainakin ovat väärät ja tuet jaetaan aina samoille firmoille. Kaikki tuntuvat kuitenkin olevan samaa mieltä siitä, että digitalisaatioon kannattaa erityisesti nyt satsata ja että kaikkien yritysten pitäisi sitä tavalla tai toisella miettiä ja hyödyntää liiketoiminnassaan. Myös kansallisella tasolla siihen ollaan valmiita satsaamaan ja aihe on maan hallituksen agendalla korkealla. Digitaalisuus elinkeinojen uudistajana on ollut jo pitkään myös esimerkiksi Tekesin strateginen teema ja ohjelma-alue.

Meillä Kempillä digitaalisten ratkaisujen parissa on työskennelty tiivisti vuodesta 1993 lähtien, jolloin lanseerasimme  ensimmäisen digitaalisen hitsauskoneen. Sen jälkeen ohjelmistojen määrä laitteissa on lisääntynyt räjähdysmäisesti ja koodareiden määrä yhtiössämme kasvanut samassa suhteessa. Olemme valmistautuneet  esineiden ja asioiden internetin sekä älykkäiden tehtaiden vaatimuksiin.

Kiinalaiset laitevalmistajat ottavat länsimaisia kilpailijoitaan vauhdilla kiinni niin laadussa kuin digitaalisuudessakin.  Päätimme siksi Kempillä jo lähes kymmenen vuotta sitten, ettei meidän kannata siihen punaiseen laitemereen jäädä makaamaan, vaan hakeutua uusien digitaalisten liiketoimintamallien pariin – aavalle siniselle merelle.

Kaikki lähti liikkeelle asiakkaasta, asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä ja halusta luoda jotain, mistä on merkittävää apua asiakkaan hitsaustuotannon tuottavuuden ja laadunhallinnan kehittämisessä. Useiden kehityshankkeiden tuloksena syntyi Kemppi ARC System – hitsauksen ERP-järjestelmä, joka on nyt ollut asiakkaidemme käytössä jo useamman vuoden ajan.

Digitaalinen unelma oli meidän ja asiakkaiden yhteinen, mutta käytännön voimaa ja vauhtia kehittämiseen saatiin Tekesin rahoituksen avulla.  Tuen avulla pystyimme käyttämään useita kymmeniä erilaisia palveluntuottajia – kaikki oman alansa huippuja – oman kehitystyömme sparraajina ja auttavina käsinä. Rahoitus on mahdollistanut riskien ottamisen. Teimme paljon asiakas- ja markkinatutkimuksia, analysoimme toisten toimialojen tapaa toimia, teimme nopeita kokeiluja ja testejä. Haimme oikeaa suuntaa ja hioimme malleja. Välillä seinä nousi vastaan, mutta onneksi oivalsimme myös paljon uutta. Kumppaneiden syvällinen asiantuntemus eri aloilta mahdollisti meidänkin ajattelun kehittymisen ja tuulettumisen. Uskalsimme sukeltaa syvälle esim. antureiden, lisätyn todellisuuden ja erilaisten näyttötekniikoiden maailmaan. Samaan aikaan saimme sparrausta  erilaisten uusien ohjelmistoliiketoimintamallien hahmottamiseksi sekä tukea rinnalla kulkevan muutoshallintaprojektin läpiviemiseksi. Järjestelmien kehittäminen ja myyminen on jotain ihan muuta kuin perinteisten laitteiden, ja se edellyttää koko organisaatiolta uudenlaista osaamista ja asennetta.

Suomessa työntekijöiden yleinen sivistys- ja koulutustaso on hyvällä tasolla ja tuotannossa pystytään nojaamaan monitaitoisiin ja itsenäisesti ongelmia ratkoviin työntekijöihin.  Toimihenkilöpuolella lähtötilanne on myös hyvä, mutta avarakatseisuutta ja kokemusta globaalista busineksesta tarvitaan entistä enemmän. Palvelu- ja ratkaisuliiketoiminnan rakentaminen sekä palveluiden käytännön myyminen on haasteellista perinteiselle teollisuudelle ja toimintamalleja onkin hyvä hakea oman toimialan ulkopuolelta.

Julkinen rahoitus, joka antaa suunnan ja kattoteeman, mutta ei rajoita tekemistä liikaa, nopeuttaa kehittämistä ja mahdollistaa aitojen riskien ottamisen. Riski voi toteutua, mutta mahdollista on myös onnistua ja saadaan aikaan todellisia innovaatiota, joista on hyötyä niin yrityksen kuin koko Suomenkin kilpailukyvylle.  Meillä kävi onneksi juuri näin –  julkisen palvelun (pääosin digitaalista) ja tuen turvin uskalsimme kulkea tavallista nopeammin hyvin riskialtista polkua eteenpäin ja pääsimme uusien digitaalisten mahdollisuuksien äärelle.  Uusimpana niistä mainittakoon esimerkiksi ohjelmointirajapinnan (API, Application Programming Interface) avaamisen tulevaisuuden hitsausohjelmistoja varten.  Haluamme perustaa yhteisön, jonka avulla kehitetään uusia mielenkiintoisia sovelluksia tulevaisuuden hitsaukseen. Tällaisen ekosysteemiajatteluun perustuvan toimintatavan toivoisin myös julkishallinnon ottavan käyttöön, jotta julkisten palveluiden digitalisaatioon saadaan myös vauhtia ja voimaa.

 

Teresa Kemppi-Vasama

Hallituksen puheenjohtaja

Kemppi Oy