Ota yhteyttä
kapak@kapak.fi

Olli-Pekka Heinonen: Ratkaistaan ongelmia yhdessä tekemällä

stt_lehtikuva-valtioneuvosto

Digitalisaation mahdollisuudet realisoituvat yhdessä tekemällä, eivät suunnittelemalla. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa kaiken oman tekemisen kääntämistä palvelemaan asiakkaita ja käyttäjiä. Tämä koskee myös julkista sektoria.

Näistä syistä julkisen sektorin digitalisaatiota koordinoiva seurantaryhmä, jota vedän, otti nimekseen DigiNyt. Ei 2017, ei 2020, ei 2030. Vaan nyt. Julkinen sektori on mestari tekemään strategioita, ja digitalisaation alueella niitä on rakennettu 1990-luvulta lähtien. Nyt ei tarvita uusia strategioita, vaan toteutusta.

Uusi hallitusohjelma asettaa selkeät tavoitteet digitalisaation edistämiselle. Se nostaa toteutuksessa kärkeen toimintatapojen muuttamisen, helppokäyttöisyyden ja käyttäjälähtöisyyden. Hallitusohjelman linjaukset voi jakaa kolmeen osaan: yleiset edellytykset digitalisaation toteuttamiselle, julkisen sektorin digitalisointi ja yksityisen sektorin digitalisoinnin mahdollistaminen.

Yleiset edellytykset luodaan pitämällä huoli siitä, että meillä on kansallinen palveluarkkitehtuuri ja palveluväylä kunnossa, jonka varaan erilaiset yhteiset palvelut, niin julkiset kuin yksityiset, voivat rakentua. Kyse on yhteensopivuudesta, roolien määrittelystä, valtuutuksista ja tietoturvallisen ympäristön rakentumisesta. Viron työtä hyödyntäen olemme tässä varsin pitkällä. Yleisiin edellytyksiin kuuluu myös alan osaamisesta huolehtiminen koulutuksen ja tutkimuksen rahoituksella. Innovatiivisten hankintojen osuuden kasvattaminen 5 prosenttiin kaikista julkisista hankinnoista tavoittelee kiinnostavien konkreettisten kehityshankkeiden avautumista eri kokoisille yrityksille.

Julkisen sektorin digitalisointi koostuu myös kolmesta kokonaisuudesta. Toimintatapojen muutos ei onnistu ilman nykyisen kulttuurin muutosta. Tätä tukemaan on rakennettu joukkoistamalla ja yhteiskehittämällä digitalisoinnin periaatteet, jotka julkaistiin helmikuussa. Periaatteiden takaa löytyy käytännön työkaluja, joilla päästään esim käyttäjälähtöisyydessä tai turhan asioinnin deletisaatiossa eteenpäin. Toiseksi tavoitteina on julkisten palveluprosessien uudistaminen. Digitaalisuus on hallitusohjelmassa asetettu ensisijaiseksi, oletusarvoiseksi palvelujen tuottamistavaksi. Toki fyysisiä palveluita tulevaisuudessa tarvitaan, mutta niiden ja digitaalisten palvelujen on muodostettava saumaton, asiakaslähtöinen palveluketju. Valtionkonttori on tehnyt mainion pohjatyön kuunnellen kaikkien virastojen suunnitelmia, ja tehden siitä käyttäjälähtöisyyttä korostavan pohjaesityksen. Ei voida olettaa, että eri virastot tyhjästä synnyttävät osaamista digtalisoinnin toteutukseen. Ne tarvitsevat tukea, ja meillä on Valtionkonttorin yhteyteen nyt syntynyt osaamista, joka voidaan tässä hyödyntää. Kolmanneksi on sitouduttu siihen, että julkinen sektori jatkaa avoimen datan avaamista uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämiseksi ja myös sen hyödyntämistä omien tehtäviensä hoitamisessa.

Yksityisen sektorin digitalisoinnin mahdollistaminen pitää sisällään suurimman potentiaalin, mutta on myös haasteista vaikein. Digitalisaatio korostaa palveluistumista. Kyse on siitä, miten julkinen sektori voi olla yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa synnyttämässä alustoja ja ekosysteemejä, joihin voi kytkeytyä uudenlaista käyttäjälähtöistä kehitystyötä. Mobility as a service -työ on tästä loistava esimerkki. Samanlaisia mahdollisuuksia sisältyy myös sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen, oppimiseen ja tietoturvaan liittyvien palveluiden kehittämiseen. Palvelualustat ovat tulevia tehtaiden paikkoja, joissa eri toimijat, kilpailijatkin kehittävät yhdessä palveluita ja joissa sitä ongelmien ratkaisua konkretian tasolla tapahtuu. Julkinen sektori mahdollistaa, yksityiset toimijat ottavat riskiä ja kehittävät.

DigiNyt -ryhmä tekee työtään imuohjautuneesti. Palvelemme edellä mainitsemistani painopisteistä syntyneiden, strategista johtamista ja toimeenpanoa vaativien ongelmien ratkaisemisessa. Puramme tukkisumia kun niitä syntyy. Kun asiat eivät etene lainsäädännön, muun regulaation, puutteellisen koordinaation tai toimimattomien toimintatapojen takia, olemme pelkkänä korvana. Kääntykää meidän puoleemme, asiakkailta tulevat ratkaistavat haasteet muodostavat työmme prioriteettilistan.

Digitalisaatio tulee kaikkien toimijoiden strategian ytimeen. Se ei ole vain kiinnostavaa puuhastelua uuden teknologian parissa, vaan vaikeita valintoja ja usein aikaisemman toiminnan kannibalisointia. Olennaista on, kykenemmekö me Suomessa paitsi tehostamaan aikaisempaa toimintaa teknologian keinoin, myös luomaan uutta ja uusia työpaikkoja. Valinta on yksinkertainen: puolustammeko entisiä rakenteita uusien mahdollisuuksien edessä, vai luovummeko entisestä uuden saavuttamiseksi. Entisen menetämme joka tapauksessa, nopeammin tai hitaammin. Uusi sen sijaan voi jäädä saavuttamatta, jos emme tartu mahdollisuuksiin.

Olli-Pekka Heinonen

Valtiosihteeri