Ota yhteyttä
kapak@kapak.fi

Ministeri Anne Berner: Digitalisaatio on valtava mahdollisuus

berner

(Tällä puheenvuorolla ministeri Berner avasi Kapak ry:n digiseminaarin 20.10.2015)

Digitalisaatio on valtava mahdollisuus kaikilla toimialoilla, niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Ei riitä, että nykyprosessit digitalisoidaan, vaan digitalisaation hyödyntämiseksi prosessit pitää uudistaa ja palveluita tuottaa uudella tavalla.

Monet yritykset ovatkin kehittäneet erinomaisia uudenlaisia sähköisiä palveluita, joita on helppo käyttää ja jotka ratkovat konkreettisia ongelmia, tehden arjesta sujuvampaa.

Hallitusohjelmassa digitalisaatio on keskeisessä roolissa. Digitaalisen liiketoiminnan kärkihankkeessa tavoitteena on luoda suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille.

Yksi kärkihankkeen toimenpiteistä keskittyy suurten tietoaineistojen hyödyntämiseen ja omadataan. Suuret tietovarannot eli massadata tai big data tarkoittaa suuria ja monimuotoisia tietoaineistoja, joilla on laajat sovellusmahdollisuudet. Massadatalla on merkittävää potentiaalia. On arvioitu, että massadataan perustuvan liiketoiminnan BKT-vaikutus on Suomessa 2,1 % ja EU:ssa keskimäärin 1,9 %.

Omadata (mydata) on ihmiskeskeinen lähestymistapa henkilötiedon hallintaan. Tavoitteena on saada aikaan puitteet henkilötietojen hyödyntämiseen ja antaa ihmisille mahdollisuus siirtää tietojaan uudelleen hyödynnettäväksi. Omadatan avulla yritys tai julkinen hallinto voi kehittää asiakkaille uusia ja parempia palveluita. Erilaisten tietoaineistojen yhdistely luo arvoa ja tarvitaan yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin sekä yritysten kesken.

Tärkeä työkalu digitalisaation edistämisessä on säädöksien sujuvoittaminen. Tavoitteena on, että sääntely mahdollistaa toimintaa ja turhat normit puretaan. Kaikki sääntely ei ole turhaa, mutta sääntely ei saa estää uuden liiketoiminnan syntymistä.

Yksi perusedellytys digitaalisille palveluille on helppo ja turvallinen sähköinen tunnistaminen. Pankkien, teleyritysten ja Väestörekisterikeskuksen tarjoamaa vahvaa tunnistamista käytetään lähinnä pankki- ja viranomaisasiointiin. Käyttäjät tarvitsevat lukuisiin kaupallisiin digitaalisiin palveluihin erilliset käyttäjätunnukset ja salasanat, mikä on hankalaa sekä käyttäjälle että palvelun tarjoajalle. Keväällä 2017 tilanne paranee ja tunnistaminen helpottuu, kun sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajat muodostavat yhteistyössä luottamusverkoston.

Digitalisaatio voi parantaa myös liikennejärjestelmäämme. Tulevaisuudessa uusia liikennepalveluja ei tarvitse suunnitella liikennemuotokohtaisiksi vaan voidaan luoda uudenlaisia liikkumispalveluja ja sujuvia matkaketjuja, avointa dataa ja tietovarantoja hyödyntäen. Teknologia ei ole enää este juuri minkään älykkään liikennepalvelun luomiselle, vaan kyse on tahdosta. Muutokset ovat suuria eikä tulevaisuutta ole helppo ennustaa. Joka tapauksessa liikenteen, ja koko yhteiskunnan, digitalisaatio kiihtyy lähivuosina. On järkevämpää olla muutoksen etujoukoissa kuin reagoida vasta pakon edessä.

Anne Berner, liikenne- ja viestintäministeri